Tác giả: Ức Cẩm

Edit:

Beta : Tiu Ú

Tình trạng bản gốc: 66 chương + 2 phiên ngoại 

*
Văn án

Đỗ Lôi Ty cảm thấy quả đât này thật điên loạn ! Đi cỗ trên đường cũng có thể gặp mặt được người lạ lẫm đến ước hôn, nhưng kinh khủng nhất chính là, bạn bị cầu hôn là cô hoàn toàn có thể ngu đần độn nghĩ rằng đó là một show vô tuyến thực tế, ko một chút lo ngại nhận lấy cái nhẫn kim cương. Lúc này, chú rể tìm kiếm được đến ô cửa , chung cục là rước chồng, tốt là không lấy ông xã đây?

Chính văn: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | trăng tròn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

Phiên ngoại: 01 | 02

-Hoàn-

Chú ý: 

Do Nhược đại za tạm thời đóng blog để tập trung cho vấn đề học nên một số chương Sếp công ty Nhược sẽ không còn đọc được. Những chương đó đầy đủ người có thể search gg, trong trường hợp tìm đâu ra thì cứ vào đó comt, mình sẽ up lên wattpad rồi nói qua code & link. 

Chương 2:

+ Code: 3071696

+ link online: http://www.wattpad.com/3071696-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-2?d=ud

Chương 7:

+ Code: 3071741

+ liên kết online: http://www.wattpad.com/3071741-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-7?d=ud

Chương 12:

+ Code: 3071779

+ liên kết online: http://www.wattpad.com/3071779-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-12?d=ud

Chương 17:

+ Code: 3071814

+ liên kết online: http://www.wattpad.com/3071814-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-17?d=ud

Chương 22:

+ Code: 3024600

+ links online: http://www.wattpad.com/3024600-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-22

Chương 28:

+ Code: 3041915

+ liên kết online: http://www.wattpad.com/3041915-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-28

Chương 32:

+ Code: 3071842

+ liên kết online: http://www.wattpad.com/3071842-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-32?d=ud

Chương 37:

+ Code: 3015712

+ links online: http://www.wattpad.com/3015712-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-37