Như các em đang biết, khi sửa chữa nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được AMIN. Về đặc điểm hóa học, AMIN có tính bazơ và bao gồm phản ứng vậy ở nhóm thơm Anilin.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập amin


Ngoài các thắc mắc dạng trắc nghiệm phần lý thuyết, bọn họ cùng rèn luyện qua những bài tập về AMIN với ngôn từ vận dụng tính chất hóa học với phản ứng đốt cháy của AMIN qua bài viết này. 

° Dạng 1: Amin tính năng với hỗn hợp axit, muối

* kỹ năng vận dụng

• bản chất của làm phản ứng là team chức amin làm phản ứng cùng với ion H+ tạo nên muối amoni (Phản ứng xảy ra giống như với amin bậc 2, bậc 3).

 -NH2 + H+ → -NH3+

• các amin no có công dụng phản ứng được với dung dịch muối của một trong những kim loại tạo hidroxit kết tủa

 *Ví dụ: -NH2 + Fe3+ + H2O → -NH3+ + Fe(OH)3

> Lưu ý: + NH3 không có khả năng hòa tung được Al(OH)3 (Khác với dung dịch kiềm)

 + NH3 không tạo ra kết tủa với muối của hỗn hợp đồng, bạc,...

* bài tập 1: Cho 10 gam amin solo chức X bội nghịch ứng trọn vẹn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Viết số đồng phân cấu tạo của X?

* Lời giải:

- Áp dụng định dụng cụ bảo toàn khối lượng ta có:

 mHCl pư = mmuối – mX

⇒ mHCl = 15 – 10 = 5 gam

⇒ nHCl = 5/36,5 (mol)

- Ta bao gồm : nX = nHCl = 5/36,5 (X là amin 1-1 chức nên sẽ phản ứng với HCl theo tỉ lệ 1:1)

⇒ MX = 10/ (5/36,5) = 73 (g/mol)

⇒ X là : C4H11N

* Các đồng phân của X là:

+Amin bậc 1:

 CH3-CH2-CH2-CH2-NH2

 CH3-CH2-CH(NH2)-CH3

 CH3-CH(CH3)-CH2-NH2

 (CH3)2-C(NH2)-CH3

+Amin bậc 2:

 CH3-NH-CH2-CH2-CH3

 CH3-NH-CH(CH3)-CH3

 CH3-CH2-NH-CH2-CH3

 +Amin bậc 3: (CH3)2N-CH2-CH3

* bài tập 2: Hỗn đúng theo X có metylamin, etylamin và propylamin bao gồm tổng cân nặng 21,6 gam là và tỉ lệ về số mol là 1 trong những : 2 : 1. Cho tất cả hổn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hỗn hợp chứa bao nhiêu gam muối ?

* Lời giải:

- bởi tỉ lệ mol metylamin, etylamin cùng propylamin là 1:2:1 nên người ta gọi số mol của CH3NH2 là x thì số mol C2H5NH2, C3H7NH2 lần lượt là 2x, x (mol).

- Theo bài bác ra, cân nặng của 3 amin là 21,6 gam, cần có:

 31x + 45.2x + 59x = 21,6 ⇒ x = 0,12

- tổng thể mol của 3 amin là: 0,12 + 0,12 .2 + 0,12 = 0,48 (mol)

⇒ nHCl = nAmin = 0,48(mol).

- Áp dụng định qui định bảo toàn cân nặng ta có:

 mAmin + mHCl = mMuối

⇒ mMuối = 21,6 + 0,48 . 36,5 = 39,12(g).

Xem thêm: 9 Giải Pháp Hỗ Trợ Trẻ Chậm Nói, 3 Phương Pháp Điều Trị Đơn Giản Cho Trẻ Chậm Nói

* bài tập 3: Cho 21,9 gam amin đối chọi chức X làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch FeCl3 (dư), nhận được 10,7 gam kết tủa. Tìm số đồng phân cấu trúc bậc 1 của X?

* Lời giải:

- Ta tất cả phương trình phản bội ứng:

 3RNH2 + Fe3+ + H2O → 3+ + Fe(OH)3 (1)

- Theo bài xích ra, ta có: nFe(OH)3 = m/M = 10,7/107 = 0,1 (mol)

-Theo PTPƯ: nAmin = 3nFe(OH)3 = 3.0,1 = 0,3 (mol).

⇒ khối lượng mol của amin là: 21,9 : 0,3 = 73 gam/mol

⇒ X là C4H9NH2

⇒ Số đồng phân kết cấu bậc 1 của X là:

 CH3-CH2-CH2-CH2-NH2

 CH3-CH2-CH(NH2)-CH3

 CH3-CH(CH3)-CH2-NH2

 CH3-C(CH3)(NH2)-CH3

° Dạng 2: câu hỏi đốt cháy AMIN

* Kiến thức vận dụng:

• Ta xét amin no, đối chọi chức mạch hở:

 

*

• từ phương trình đốt cháy AMIN trên, ta thấy:

 + tỉ lệ số mol khí CO2 và H2O là: 

*

 + Số mol Amin tính theo CO2 và H2O là: 

*

* bài tập 1: Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng hai amin no, đối kháng chức, là đồng đẳng liên tiếp, chiếm được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Tìm phương pháp phân tử của 2 amin?

* Lời giải:

- Theo bài xích ra, ta có: nH2O = m/M = 3,6/18 = 0,2 (mol)

 nCO2 = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

- Gọi bí quyết trung bình của 2 amin là: 

*

- PTPƯ cháy của amin:

*

1 mol

*
 mol
*
 mol

0,1 0,2 (mol)

Cách 1: phụ thuộc chỉ số của PTPƯ:

- Theo PTPƯ ta có:

*

- vị 2 amin thuộc dãy đồng đẳng liên tiếp

⇒ phương pháp của 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2

Cách 2: Tính theo tỉ lệ mol C vào amin

 


 

*

- Số nguyên tử C trung bình tất cả trong tất cả hổn hợp amin là:

*

- vị 2 amin thuộc hàng đồng đẳng liên tiếp

⇒ bí quyết của 2 amin là CH3NH2 cùng C2H5NH2

* bài bác tập 2: Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đối kháng chức X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít N2 (các thể tích đo sinh hoạt đktc) cùng 20,25 gam H2O. Tim CTPT của X?

* Lời giải:

 nN2 = 2,8 : 22,4 = 0,125 (mol)

 nAmin = nN (có vào amin) = 0,125.2 = 0,25 (mol)

 n CO2 = 16,8/22,4 = 0,75 (mol)

⇒ Số nguyên tử C bao gồm trong amin là: 0,75/0,25 = 3

 n H2O = 20,25/18 = 1,125 (mol)

⇒ Số nguyên tử H tất cả trong amin là: (1,125.2) : 0,25 = 9

⇒ CTPT của amin là: C3H9N

° Dạng 3: phản bội ứng của amin cùng với HNO2 và phản ứng cụ ở vòng benzen

* Kiến thức vận dụng

• Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thường mang lại ancol hoặc phenol với giải phóng nitơ. Ví dụ :

 C2H5NH2+HONO→ C2H5OH + N2 + H2O

• Anilin và những amin thơm bậc một chức năng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thấp (0 - 5oC) cho muối điazoni :

 C6H5NH2+ HONO + HCl 

*
 +Cl- + 2H2O

 C6H5N2+Cl-: phenylđiazoni clorua

* bài bác tập 1: a) Tính thể tích nước brom 3% (D=1,3g/ml) đề xuất để pha chế 4,4 gam tribromanilin.

b) Tính trọng lượng anilin bao gồm trong hỗn hợp A biết rằng khi cho chức năng vào nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng. Mang sử hiệu suất của cả nhị trường đúng theo là 100%.

* Lời giải:

- Phương trình bội phản ứng:

*

a) theo bài ra, ta có: nC6H2Br3NH3 = m/M = 4,4/330 (mol).

- Theo PTPƯ: nBr2 = 3.nC6H2Br3NH3 = (3.4,4)/330 = 13,2/330 (mol).

⇒ trọng lượng Br2 trong C6H2Br3NH3 là: mBr2 = (13,2.160)/330 = 6,4 (g).

- tự công thức: C% = (mct/mdd).100%

⇒ Khối lượng hỗn hợp Br2 (3%) là: mdd Br2 = (mct)/(C%) = (6,4)/(3%) = (6,4.100/3) = 640/3 (g).

* bài xích tập 2: Cho 0,1 mol etylamin tác dụng hết với hỗn hợp HNO2 dư nhận được V lít khí N2. Tìm cực hiếm của V?

* Lời giải:

C2H5NH2 + HNO2 → C2H5OH + N2 + H2O

0,1 mol → 0,1 mol

⇒ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

* bài tập 3: Hỗn đúng theo 1,07 gam hai amin đối kháng chức số 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng vừa hết với axit Nitrơ ở ánh sáng thường tạo nên dung dịch X. Mang đến X phản ứng với na dư nhận được 0,03 mol H2. Bí quyết 2 amin là