*

Bạn đang xem: Ubnd huyện thường tín

Trang nhà reviews chung Sơ thứ tổ chức
I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN:

1. Chủ tịch:

Cầm Bá Lâm - Phó túng thiếu Thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện

Thư năng lượng điện tử:

lamcb.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

2. Phó chủ tịch Thường trực:

Lương Văn Tám UV BTV Huyện ủy

Thư điện tử:

tamlv.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

II. LÃNH ĐẠO ubnd HUYỆN:

 

1. Chủ tịch:

Nguyễn Thành Lương Phó túng bấn thư Huyện ủy

Thư năng lượng điện tử:

luongnt.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

2. Phó chủ tịch Thường trực:

Cầm Bá Đứng UV BTV Huyện ủy

Thư năng lượng điện tử:

dungcb.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 III. CÁC BAN THUỘC HĐND HUYỆN:

 

 

1. Phó Trưởng ban Pháp chế:

 

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

 

 

 

2. Phó Trưởng ban Dân tộc:

Cầm Bá Tiệp

Thư năng lượng điện tử:

tiepcb.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

IV. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN:

 

VĂN PHÒNG HĐND - ủy ban nhân dân HUYỆN

1. Chánh Văn phòng:

 

Thư điện tử:

 

 

 

2. Phó Chánh Văn phòng:

Lê Hữu Giáp

Thư điện tử:

giaplh.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

  

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Trưởng phòng:

Cầm Bá Quyền

Thư điện tử:

quyencb.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Phó Trưởng phòng:

Đỗ Đình Minh

Thư năng lượng điện tử:

minhdd.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1. Trưởng phòng:

Quách Thế Thuận

Thư điện tử:

thuanqt.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1. Trưởng phòng:

 

Thư năng lượng điện tử:

 

 

 2. Phó Trưởng phòng: 

Vi Nguyên Huynh

Thư điện tử:

huynhvn.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 1. Giám đốc:

 Dương Thanh Xuân

Thư năng lượng điện tử:

 xuandt.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch

ráng Bá Đứng

Phó quản trị thường trực

Lê Thị Sâm

Thư điện tử:

samlt.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN:

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN -THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Phó Giám đốc:

Đỗ Doãn Bảy

Thư năng lượng điện tử:

baydd.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1. Trưởng trạm:

Bùi Văn Chưởng

Thư điện tử:

chuongbv.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giám đốc:

Lê Thị Định

Thư điện tử:

dinhlt.helonhadat.com.vn
helonhadat.com.vn.gov.vn

 

 

 

CƠ CẤU NHÂN LỰC

Phân loại

Số lượng

Chia theo giới tính

 112

- Nam

 87

- Nữ

 25

Chia theo team tuổi

 112

- trên 50 tuổi

 23

- trường đoản cú 41 - 50 tuổi

 31

- trường đoản cú 30 - 40 tuổi

 33

- bên dưới 30 tuổi

 25

Chia theo chuyên môn chuyên môn

 112

- Thạc sĩ

 03

- Ðại học

 81

- Cao đẳng

 03

- Trung cấp

 23

- Sơ cấp

 02

hunglv.helonhadat.com.vn

Xem thêm: Gõ Tiếng Việt Trên Google Chrome, Cốc Cốc, Cách Sửa Lỗi Không Gõ Được Tiếng Việt Trên Chrome

Văn bạn dạng mới
Công khai tiến độ xử lý TTHC
Thư viện nhạc, phim

Thư viện ảnh
*

*

°
°
Độ ẩm:%
Gió:Km/H
giờ
°
Ngày
- °
Trang quản ngại trị

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THƯỜNG XUÂN


helonhadat.com.vn.gov.vn
Ghi rõ mối cung cấp tin helonhadat.com.vnkhi tạo ra lại các thông tin tự Cổng TTĐT

Bài viết liên quan