nhiều khi tôi mong mỏi bỏ đi thiệt xa. đồng bọn ngoảnh ngơ như tín đồ xa lạ. Người mình bao năm chăn gối. Bây chừ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời phát âm thấu. Tiền khô cháy túi tất cả ai hiểu ta?Nhiều khi vứt đi như kẻ ko nhà. Đọa đày vào cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao mong mộng trôi qua. Còn ghi nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi kia rong chơi. Không yêu đương, không lần thương lưu giữ một người. Hiện thời tình cho với tôi, như mây lạnh nhạt mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết yêu quý rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Bạn đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Tất cả chăng chỉ nên mơ thôi!

Bạn đang xem: Người mình bao năm chăn gối


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đọ Không Gian Sống Của 3 Chị Em Cẩm Ly, Cuộc Sống Của 3 Chị Em Gái Hà Phương

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.