Cape of Good Hope·headland·nasal·cape·toe·head·extremity·proboscis·boko·nozzle·rhinal·neb·point
Mũi tấn công của Hồng quân vượt mạnh đến hơn cả lực lượng che chở của quân Đức, sư đoàn cỗ binh số 123 - vốn phòng thủ trên một chiến con đường dài 30 cây số - bị mất nhị trung đoàn ngay lập tức.

Bạn đang xem: Mũi tiếng anh là gì


The drive of the Sohelonhadat.com.vnet forces was so strong that the defending German formation—123rd Infantry Dihelonhadat.com.vnsion, which was covering a line of 30 km (19 mi)—had its forward two regiments overrun.
Chúng vươn cao cần cổ lúc cậu chùi các chiếc mũi mượt như nhung của bọn chúng và những nhỏ mắt hiền hậu hoà của bọn chúng sáng lên.
The same gentlemen that told me that you try khổng lồ get your brokers license also told me that you"re straight arrow.
Saumarez, Verulam cùng helonhadat.com.vngilant ở trong một đội, với Venus thuộc helonhadat.com.vnrago thuộc một đội nhóm khác đã chia thành mũi gọng kìm để đánh chặn.
Saumarez, Verulam and helonhadat.com.vngilant in one dihelonhadat.com.vnsion & Venus and helonhadat.com.vnrago in a second, were diverted khổng lồ intercept.
Chiếc Aoba liên tục bị pháo kích sẽ quay mũi tàu về phía mạn yêu cầu né khỏi hạm quân của Scott và tạo thành một làn khói đặc khiến cho hạm nhóm của Scott nghĩ về nó đang bị chìm.
Aoba, continuing to lớn receive damaging hits, turned khổng lồ starboard khổng lồ head away from Scott"s formation và began making a smoke screen which led most of the Americans to lớn believe that she was sinking.
Một dạng giờ Igbo chuẩn được cải cách và phát triển năm 1972 dựa vào phương ngữ Owerri (Isuama) và Umuahia (như Ohuhu), tuy nhiên, ngôn ngữ chuẩn chỉnh này loại bỏ sự mũi hóa và nhảy hơi trong các phương ngữ kia.
A standard literary language was developed in 1972 based on the Owerri (Isuama) & Umuahia (such as Ohuhu) dialects, though it omits the nasalization and aspiration of those varieties.
Sau nghiên cứu trên, năm 2006 một tổ của NASA-Gulfstream Aerospace đã thử Mũi yên ổn tĩnh bên trên một máy cất cánh F-15B 836.

Xem thêm: Gừng Ngâm Giấm Là Thần Dược Cho Sức Khỏe, Gừng Ngâm Dấm


As a follow-on to lớn SSBD, in 2006 a NASA-Gulfstream Aerospace team tested the Quiet Spike on NASA-Dryden"s F-15B aircraft 836.
Lavochkin La-160, còn được gọi là Strelka(Mũi tên), là mẫu mã thử tiêm kích làm phản lực cánh xuôi sau đầu tiên của Liên Xô.
The Lavochkin La-160, known as Strelka (Arrow), was the first Sohelonhadat.com.vnet swept-winged jet fighter research prototype.
Vụ va chạm đã gây hư sợ nghiêm trọng cho cả hai nhỏ tàu, lúc mũi dòng thiết gần cạnh hạm đã chui vào mạn nên Eaton tức thì trước cầu tàu, xuyên thẳng qua đến mạn trái và làm vỡ tung lườn tàu.
The collision caused serious damage to lớn both ships, with the Eaton contacting the battleship"s bow on the starboard side forward of the bridge, which crushed to port side và broke the keel.
Không phải helonhadat.com.vnệc của tôi, nhưng một mũi khoan và một ít titan sẽ dễ ợt hơn là 1 chiếc đồ vật ảnh.
It"s none of my business, but a nguồn drill & some titanium bits will get you a lot further than that camera.
Hiệp định chuyển Lòng chảo Sông Red sang mang đến Hoa Kỳ bao hàm tây bắc đái bang Minnesota, phía đông bắc North Dakota, và mũi phía đông bắc South Dakota.
The treaty transferred the Red River Basin to lớn the United States, consisting of northwestern Minnesota, northeastern North Dakota, và the northeastern tip of South Dakota.
Các hòn đảo nhỏ không người ở nằm bao quanh Zakynthos được làm chủ trong cùng một khu tự quản ngại và đơn vị chức năng thuộc vùng là Marathonisi, Pelouzo với Agios Sostis trên vịnh Laganas, Agios Nikolaos ngay gần bến cảng cùng tên sinh sống mũi phía bắc, cùng Agios Ioannis sát Porto Vromi trên bờ biển lớn phía tây.
Minor uninhabited islands around Zakynthos included in the municipality và regional unit are: Marathonisi, Pelouzo, Agios Sostis in the Laganas bay; Agios Nikolaos, near the eponymous harbor on the northern tip; and Agios Ioannis near Porto Vromi on the western coast.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M