Đức PhậtBồ Tát và Thánh TăngPhật họcLời quà Sử Hệ pháiTS. Minh Đăng quang quẻ Tịnh xá Chân dung Khất sĩ Giáo pháp Khất sĩChơn Lý Pháp hành Khất sĩKhóa tu Ấn phẩmThiền họcGiáo dục Phật giáo và Hoằng pháp văn hóa truyền thống - media Phật giáoPhật giáo & những ngànhVăn học - thẩm mỹ và nghệ thuật Phật giáoPhật giáo Việt NamPhật giáo nuốm giớiPhật pháp và Tuổi trẻHoạt động Hệ phái

*

​ I. Nghi tiết Cúng nhịn nhường Tam Bảo II. Nghi tiết cúng Cửu Huyền III. Nghi thức Thọ trì IV. Nghi tiết Sám hối V. Nghi thức mong an VI. Nghi thức mong siêu VII. Tởm Vu Lan Bồn VIII. Tởm Báo Hiếu Phụ chủng loại Trọng Ân IX. Tởm A Di Đà X. Khiếp Từ Bi XI. Ghê Vô bổ Tướng XII. Kệ Tụng thêm * Ý nghĩa và Lời khuyên trước lúc Tụng kinh

 

II. Tởm CÚNG CỬU HUYỀN

 

1. DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên nhang khói này xin Phật ngự

Chứng minh môn sinh tấc lòng thành. O

 

2. LỄ PHẬT

Kính lạy Phật tự bi cứu vãn thế

Đem đạo lành phổ tế bọn chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ quang quẻ minh soi đường. O

3. LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát

Gốc chơn truyền Y chén bát từ xưa

Pháp tu triệu chứng đắc kịp giờ

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O

 

4. LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô nhất đồ dùng thanh bần

Tự mình giác ngộ lý chân

Giúp fan giác ngộ chăm chỉ công tu. O

 

5. KINH CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ

Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành

Con quy y Phật tu hành

Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành triệu chứng tri

Noi theo hạnh từ bi của Phật

Bỏ ngừng đi gần như tật xấu xa

Trau giồi đức hạnh thuần hòa

Đạo thành cứu độ mẹ cha, Cửu huyền.

Bạn đang xem: Cửu huyền thất tổ ngự trong 3 cõi và có thể độ cho mình tu

Nay phẩm đồ dùng hiện tiền dâng cúng

Hương, đăng, hoa chúc tụng cầu xin

Cửu huyền Thất tổ mùi hương linh

Chứng lòng hiếu hạnh ân sinh thuở đầu.

Công dạy bảo cao sâu thăm thẳm

Công chăm sóc nuôi cạnh tranh gẫm gì hơn

Ăn cay, uống đắng ko sờn

Vì con âu sầu không hờn phiền chi

Cha bà bầu rất từ bi hà hải

Nội ngoại đồng bác ái tình thương

Cửu huyền Thất tổ đồng nương

Từ đời vô thỉ khó lường kiếp sinh…

Ân dưỡng dục minh minh như hải

Ân sanh thành tợ Thái tô cao

Con nay ước ao đáp công lao

Đền ơn, trả nghĩa thế nào mang lại xong!

Lời Phật dạy không bến bờ biển khổ

Cõi Ta-bà không điểm tựa nương,

Chúng sanh vì vày tình thương

Tình ân, mối tình mà vương nghiệp sầu,

Sanh tử mãi biết đâu mà lại kể

Cứ trầm luân trong bể ái hà

Cũng vì bản ngã chấp ta

Tham lam, sảnh giận, cùng là si mê…

Những tội lỗi ko hề hoàn thành bỏ

Đường tử sanh đề nghị khó cách qua,

Làm con mong mỏi cứu bà mẹ cha

Cửu huyền, Thất tổ, ông bà đền rồng ơn

Đem phẩm thứ cúng dưng Tam Bảo

Nhờ chư Tăng trung ương đạo ước nguyền

Cầu cho Thất tổ Cửu huyền

Siêu sinh tịnh thổ phước duyên đầy đủ đầy.

Xem thêm: Bác Sĩ Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Người Dân Trong Mùa Dịch

Ai hy vọng đáp công thầy dạy dỗ

Hay thường ơn Thất tổ Cửu huyền

Chúng sanh toàn bộ các miền

Thì đề nghị phát đại lời nguyền độ tha.

Trước xuất nỗ lực lìa xa cõi tục

Sau diệt tiêu lòng dục, tánh phàm

Chẳng còn ưa chuộng, ước ao ham

Thân trọng tâm thanh tịnh, già-lam dựa kề

Tu chứng đắc Bồ-đề Phật quả

Độ bọn chúng sanh toàn bộ siêu thăng

Vượt lên cửu phẩm thượng tầng

Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.

Ai hiếu tử sớm ghi nhớ

Muốn đáp đền rồng mối nợ từ xưa

Cần cần tu niệm nhanh chóng trưa

Công dày quả mãn, phước vượt báo ân. O

 

6. HỒI HƯỚNG CHUNG

Phẩm kinh con đọc vừa xong

Xin rước hồi hướng mong đồng rứa gian

Nguyện mang lại dương thới bình an

Âm siêu tía cõi, Tây phang đặng về

Người người thoát khỏi trầm mê

Chóng kết quả đó giác, vẹn bề đạo chơn. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần).