✅ Đa dạng nhân bánh lôi cuốn như: nhân thơm, nhân việt quất, nhân phúc bể tử, nhân dâu tằm, nhân chocolate

✅ Miễn giá thành nến và dao giảm bánh

⭐ giảm 5% đến khách nhận bánh tại shop
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG:- Miễn phí tổn giao hàng địa chỉ cửa hàng cách shop trong vòng nửa đường kính 3 km- cung cấp 30% phí ship tự 5km trở lên.- phí ship được tính theo tổn phí vận chuyển của Grab, Ahamove hoặc Bee.
260,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2289,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_size":"18cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":320000,"display_regular_price":320000,"image":"title":"7d90d85fbf314a6f1320","caption":"","url":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg","alt":"","src":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-510x510.jpg","srcset":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-510x510.jpg 510w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-100x100.jpg 100w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-300x300.jpg 300w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-150x150.jpg 150w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-400x400.jpg 400w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg 736w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg","full_src_w":736,"full_src_h":736,"gallery_thumbnail_src":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":2292,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"320,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2290,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":400000,"display_regular_price":400000,"image":"title":"7d90d85fbf314a6f1320","caption":"","url":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg","alt":"","src":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-510x510.jpg","srcset":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-510x510.jpg 510w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-100x100.jpg 100w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-300x300.jpg 300w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-150x150.jpg 150w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-400x400.jpg 400w, https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg 736w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg","full_src_w":736,"full_src_h":736,"gallery_thumbnail_src":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://helonhadat.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":2292,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"400,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2291,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">