Mưu đồ bao gồm trị đê hèn, mánh lới bỉ ổi bất chấp luân thường xuyên đạo lý của tổ chức khủng cha Việt Tân thì chẳng ai còn lạ. Mà lại vô liêm sỉ đến mức đánh tráo khái niệm, cụ đổi bản chất sự việc, thậm chí là sử dụng hình ảnh của những người dân không tương quan để minh hoạ cho nội dung bài viết xuyên tạc, phòng phá của bản thân mình thì rõ ràng bè đảng khủng bố, tay không đúng đã ngày càng lộ rõ thực chất bất tài vô tướng, “cố đấm nạp năng lượng xôi”, tự bóc mình ra khỏi trái đất văn minh, tiến bộ, càng ngày chìm sâu trong vũng bùn bẩn thỉu nhớp vào thân phận vong nô bội phản quốc, đời đời bị cộng đồng khinh bỉ, nguyền rủa…


Bài viết liên quan