Jumpsuit là bộ đồ lên ngôi vào thân năm 2018 và đến nay vẫn chưa tồn tại dấu hiệu hạ nhiệt, kiểu bộ đồ áo liền thân này giúp tạo xúc cảm đôi người mẫu hơn phải rất được người mẹ yêu thích.