Có lẽ ông trút bỏ hết gan ruột cho vật phẩm này trước khi ra đi. Đọc nhưng thấm. Rồi lại tự hỏi y suôn sẻ tác mang Nguyễn quang đãng Lập rút kết phần viết về nhà văn Nguyễn Khải trong các bạn Văn “Nếu ai ai cũng như ông, chỉ trước lúc ra đi bắt đầu nói thiệt thì nước mình vẫn về đâu?”

Đi Tìm chiếc Tôi Đã Mất


Bạn đang xem: Trần mạnh hảo viết về nguyễn khải người “đi tìm cái tôi đã mất “!!

*

*
Tác mang StefĐăng ngày tháng Mười 19, 2011Tháng ba 2, 2012Chuyên mục Chuyện hàng ngày
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đưa Mathtype Vào Word 2007, 2010 Vào Thanh Công Cụ

*

*

Follow Blog via Email

Enter your e-mail address to lớn follow this blog & receive notifications of new posts by email.

Follow

Bài viết mới

Blogroll

Thư viện

Thư việnThời gian tháng Bảy 2020 (1) tháng Sáu 2020 (2) tháng Năm 2020 (1) Tháng tứ 2020 (4) mon Sáu 2019 (1) mon Mười 2018 (1) tháng Chín 2018 (4) mon Tám 2018 (1) Tháng tư 2018 (6) Tháng bố 2018 (3) Tháng hai 2018 (1) mon Một 2018 (4) mon Mười hai 2017 (2) tháng Mười Một 2017 (2) tháng Mười 2017 (10) tháng Chín 2017 (8) tháng Tám 2017 (2) tháng Bảy 2017 (2) Tháng tứ 2017 (2) Tháng cha 2017 (1) Tháng nhị 2017 (2) tháng Một 2017 (3) mon Mười Hai năm 2016 (5) tháng Mười Một năm nhâm thìn (4) tháng Mười năm 2016 (2) tháng Chín 2016 (10) mon Tám năm nhâm thìn (8) tháng Bảy 2016 (6) mon Sáu năm 2016 (15) tháng Năm năm 2016 (9) mon Tư năm 2016 (1) mon Hai năm nhâm thìn (3) tháng Một 2016 (5) tháng Mười Một năm ngoái (6) mon Mười 2015 (2) mon Chín 2015 (3) tháng Tám năm ngoái (5) mon Bảy năm ngoái (16) tháng Sáu năm ngoái (5) tháng Năm 2015 (10) tháng Tư năm ngoái (11) tháng Ba 2015 (14) tháng Hai 2015 (6) mon Một năm ngoái (11) tháng Mười Hai năm trước (7) tháng Mười Một năm trước (9) tháng Mười năm trước (13) mon Chín năm trước (17) mon Tám 2014 (21) mon Bảy năm trước (27) tháng Sáu 2014 (17) mon Năm năm trước (23) mon Tư năm trước (18) tháng Ba 2014 (21) mon Hai năm trước (26) tháng Một 2014 (19) tháng Mười nhì 2013 (11) mon Mười Một 2013 (11) mon Mười 2013 (11) tháng Chín 2013 (13) mon Tám 2013 (7) tháng Bảy 2013 (12) mon Sáu 2013 (14) Tháng năm trước đó (11) Tháng tư 2013 (10) Tháng tía 2013 (8) Tháng nhì 2013 (9) tháng Một 2013 (13) tháng Mười nhì 2012 (3) mon Mười Một 2012 (7) tháng Mười 2012 (17) tháng Chín 2012 (5) tháng Tám 2012 (5) tháng Bảy 2012 (19) tháng Sáu 2012 (14) Tháng thời điểm năm 2012 (13) Tháng tứ 2012 (15) Tháng ba 2012 (17) Tháng nhị 2012 (21) tháng Một 2012 (16) mon Mười hai 2011 (11) tháng Mười Một 2011 (24) mon Mười 2011 (23) tháng Chín 2011 (20) mon Tám 2011 (15) tháng Bảy 2011 (16) tháng Sáu 2011 (20) tháng Năm 2011 (17) Tháng tư 2011 (22) Tháng ba 2011 (24) Tháng nhì 2011 (18) tháng Một 2011 (24) mon Mười nhị 2010 (20) mon Mười Một 2010 (21) tháng Mười 2010 (18) mon Chín 2010 (16) mon Tám 2010 (7) mon Bảy 2010 (19) tháng Sáu 2010 (18) tháng Năm 2010 (19) Tháng tứ 2010 (20) Tháng cha 2010 (28) Tháng nhì 2010 (16) tháng Một 2010 (34) mon Mười hai 2009 (29) tháng Mười Một 2009 (52) mon Mười 2009 (48) tháng Chín 2009 (48) tháng Tám 2009 (35) mon Bảy 2009 (40) mon Sáu 2009 (36) mon Năm 2009 (27) Tháng tứ 2009 (36) Tháng tía 2009 (5) Tháng hai 2009 (5) mon Một 2009 (9) tháng Mười nhị 2008 (1)

Follow Blog via Email

Enter your email address to lớn follow this blog & receive notifications of new posts by email.

Follow

Bài viết mới

Blogroll

Thư viện

Thư việnThời gian mon Bảy 2020 (1) mon Sáu 2020 (2) mon Năm 2020 (1) Tháng bốn 2020 (4) tháng Sáu 2019 (1) tháng Mười 2018 (1) tháng Chín 2018 (4) mon Tám 2018 (1) Tháng tứ 2018 (6) Tháng cha 2018 (3) Tháng nhì 2018 (1) mon Một 2018 (4) tháng Mười nhị 2017 (2) mon Mười Một 2017 (2) mon Mười 2017 (10) tháng Chín 2017 (8) tháng Tám 2017 (2) tháng Bảy 2017 (2) Tháng tư 2017 (2) Tháng bố 2017 (1) Tháng hai 2017 (2) tháng Một 2017 (3) tháng Mười Hai năm 2016 (5) tháng Mười Một năm 2016 (4) mon Mười 2016 (2) tháng Chín 2016 (10) mon Tám 2016 (8) tháng Bảy 2016 (6) mon Sáu năm 2016 (15) mon Năm năm 2016 (9) mon Tư năm nhâm thìn (1) mon Hai năm 2016 (3) tháng Một 2016 (5) tháng Mười Một năm ngoái (6) mon Mười 2015 (2) tháng Chín năm ngoái (3) mon Tám 2015 (5) mon Bảy 2015 (16) tháng Sáu năm ngoái (5) tháng Năm năm ngoái (10) mon Tư năm ngoái (11) mon Ba 2015 (14) tháng Hai năm ngoái (6) tháng Một 2015 (11) tháng Mười Hai năm trước (7) tháng Mười Một năm trước (9) mon Mười 2014 (13) tháng Chín 2014 (17) tháng Tám năm trước (21) mon Bảy 2014 (27) tháng Sáu năm trước (17) mon Năm năm trước (23) tháng Tư năm trước (18) mon Ba 2014 (21) tháng Hai 2014 (26) mon Một năm trước (19) tháng Mười hai 2013 (11) mon Mười Một 2013 (11) tháng Mười 2013 (11) mon Chín 2013 (13) mon Tám 2013 (7) mon Bảy 2013 (12) tháng Sáu 2013 (14) Tháng năm 2013 (11) Tháng tứ 2013 (10) Tháng cha 2013 (8) Tháng hai 2013 (9) mon Một 2013 (13) tháng Mười hai 2012 (3) tháng Mười Một 2012 (7) mon Mười 2012 (17) mon Chín 2012 (5) tháng Tám 2012 (5) tháng Bảy 2012 (19) tháng Sáu 2012 (14) Tháng năm 2012 (13) Tháng tứ 2012 (15) Tháng ba 2012 (17) Tháng nhị 2012 (21) tháng Một 2012 (16) mon Mười nhì 2011 (11) mon Mười Một 2011 (24) tháng Mười 2011 (23) mon Chín 2011 (20) tháng Tám 2011 (15) tháng Bảy 2011 (16) mon Sáu 2011 (20) tháng Năm 2011 (17) Tháng tứ 2011 (22) Tháng cha 2011 (24) Tháng nhì 2011 (18) mon Một 2011 (24) mon Mười nhị 2010 (20) mon Mười Một 2010 (21) tháng Mười 2010 (18) tháng Chín 2010 (16) mon Tám 2010 (7) mon Bảy 2010 (19) tháng Sáu 2010 (18) mon Năm 2010 (19) Tháng bốn 2010 (20) Tháng bố 2010 (28) Tháng hai 2010 (16) tháng Một 2010 (34) mon Mười nhị 2009 (29) mon Mười Một 2009 (52) mon Mười 2009 (48) tháng Chín 2009 (48) tháng Tám 2009 (35) tháng Bảy 2009 (40) tháng Sáu 2009 (36) tháng Năm 2009 (27) Tháng bốn 2009 (36) Tháng tía 2009 (5) Tháng hai 2009 (5) mon Một 2009 (9) mon Mười nhì 2008 (1)