Toán thù lớp 4 chia cho số có 2 chữ số học sinh tiếp tục được gia công thân quen cùng với phxay tính chia với những bài xích tập áp dụng của phép chia.

Bài học tập này helonhadat.com.vn thường xuyên cung ứng các kỹ năng và kiến thức giữa trung tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 phân tách đến số tất cả 2 chữ số. Phụ huynh vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.Bạn sẽ xem: các bài luyện tập chia đến số gồm 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập bí quyết chia mang lại số có một chữ số


*

Thực hiện phxay chia theo sản phẩm từ bỏ từ trái qua cần.

Bạn đang xem: Toán Lớp 4 Chia Số Có 2 Chữ Số Có Hai Chữ Số

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không chia được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được một, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia cho số có 2 chữ số

2.1. lấy một ví dụ 1. Phnghiền phân tách tất cả số dư


*

Thực hiện phxay chia theo vật dụng trường đoản cú tự trái qua nên.

Áp dụng 3 bước: phxay chia - nhân - trừ.

Xem thêm:

đôi mươi chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

2.2. lấy ví dụ 2. Phnghiền phân chia gồm số dư


*

Thực hiện nay phnghiền chia theo lắp thêm trường đoản cú trường đoản cú trái qua cần.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phxay phân chia mang đến số tất cả 2 chữ số

Những xem xét Lúc triển khai phnghiền chia số gồm hai chữ số

Phnghiền chia không còn là phxay phân tách tất cả số dư bằng 0

Phép phân chia gồm dư là phxay phân tách có số dư khác 0

Phxay phân chia gồm dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số từ bỏ nhiên


*

Hàng 1-1 trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng phù hợp thành lớp 1-1 vịHàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm phù hợp thành lớp nghìn

4. Những bài tập vận dụng toán lớp 4 phân chia mang lại số có 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại con gà từng ngày con kê đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:


*

36 chia 19 được một, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19


53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 22một là phnghiền phân tách hết


205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 203trăng tròn : 72 = 285 là phép phân chia hết


168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phnghiền phân tách hết.

Bài 2:


56 chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư


205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép phân chia gồm số dư


228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phxay chia gồm số dư


459 phân tách 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân chia không còn viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia bao gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày kê đẻ được 250 tá trứng

5. Những bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn uống quả đơn vị Bác Tư có 800 cây ăn quả các loại được tLong vào 16 hàng. Hỏi mỗi sản phẩm gồm bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 phân tách mang đến số tất cả 2 chữ số, học sinh cần được cần mẫn làm cho bài xích tập để thành thạo quá trình tính phép phân tách. Tiếp tục theo dõi helonhadat.com.vn sẽ được cung ứng thêm những kỹ năng bổ ích nhé.