Bài giảngGiải tích 1Giải tích 2Đại số tuyến tính (Linear Algebra)Xác suất thống kêVideo bài giảngThảo luậnThảo luận về giải tíchThảo luận ĐSTTThảo luận XSTKEbooksMaths Ebooks

1. Định nghĩa:

Hàm 

*

được gọi là lượng vô cùng bé (infinitesimal – VCB) khi

*

nếu

*

Ví dụ:

*

,

*

,

*

,

*

,

*

là các VCB khi

*

.

Đang xem: Các vô cùng bé tương đương

Ta cũng có khái niệm VCB cho quá trình

*

thay vì quá trình

*

.

Quy ước: quá trình

*

thay

*

ta gọi chung là trong 1 quá trình.

2 Định lý:

Trong 1 quá trình,

*

khi và chỉ khi

*

là VCB trong quá trình đó.

Xem thêm:

3 Tính chất: Trong 1 quá trình:

1. Nếu

*

là VCB, C là hằng số thì

*

là VCB.

2. Nếu

*

là một số hữu hạn các VCB thì tổng

*
*

… +

*

cũng là VCB.

3. Nếu

*

là VCB và f(x) là hàm bị chặn thì tích

*

cũng là VCB.

Xem thêm:

4. So sánh hai lượng VCB:

Cho f, g là hai lượng VCB trong 1 quá trình.

Giả sử

*

Nếu k = 0 thì f là VCB bậc lớn hơn g. Ký hiệu:

*

(hoặc

*

)

Nếu

*

thì g là VCB bậc lớn hơn f. Ký hiệu

*

Nếu

*

thì f, g là hai VCB cùng bậc. Đặc biệt, nếu k = 1 thì ta nói f, g là VCB tương đương. Ký hiệu:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *