Chính sách - pháp lý - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Chính sách - pháp lý - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Chính sách - pháp lý - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Chính sách - pháp lý - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Chính sách - pháp lý - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí
Chính sách - pháp lý - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Chính sách - pháp lý

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công công trình, có 3 loại Giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng mới, Sửa chữa-cải tạo, di dời công trình. Thời gian cấp Giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở đô thị là 15 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tin nhiều người đọc

Đồng Nai
Bình Phước
backtop