Cao tốc Bắc-Nam sẽ có thêm nhiều trạm thu phí

Cao tốc Bắc-Nam sẽ có thêm nhiều trạm thu phí

Cao tốc Bắc-Nam sẽ có thêm nhiều trạm thu phí

Cao tốc Bắc-Nam sẽ có thêm nhiều trạm thu phí

Cao tốc Bắc-Nam sẽ có thêm nhiều trạm thu phí
Cao tốc Bắc-Nam sẽ có thêm nhiều trạm thu phí

Cao tốc Bắc-Nam sẽ có thêm nhiều trạm thu phí

 

 

 

 
Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là một đoạn của cao tốc Bắc - Nam hiện đã đưa vào khai thác và đang thu phí. Tuyến đường này được đầu tư bằng vốn vay ODA và vốn ngân sách - Ảnh: Anh Quân

(TBKTSG Online) - Nhiều đoạn của tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư theo hình thức BOT, một số đoạn sau khi đầu tư xong sẽ được nhượng quyền khai thác. Với hai phương thức đầu tư này sau khi hoàn thành đường cao tốc sẽ có thêm nhiều trạm thu phí.

Theo tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, dự án này được chia làm 20 dự án thành phần với hai giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 (2017-2025) được chia thành 2 ưu tiên. Ưu tiên 1 (2017-2020) đầu tư khoảng 713 km với quy mô 4 làn xe gồm các đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên - Huế), Nha Trang (Khánh Hòa) - Dầu Giây (Đồng Nai). Bên cạnh đó, sẽ mở rộng 81 km từ 2 làn thành 4 làn xe đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Mai Sơn (Ninh Bình) và La Sơn (Thừa Thiên - Huế) - Túy Loan (Đà Nẵng).

Việc giải phóng mặt bằng 713 km thực hiện theo quy hoạch và chia thành 20 dự án thành phần giao cho các địa phương thực hiện. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn ưu tiên 1 (2017-2020) khoảng 130.216 tỉ đồng; trong đó, vốn Nhà nước hỗ trợ là 55.000 tỉ đồng, vốn của nhà đầu tư (gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) là 63.716 tỉ đồng.

Ưu tiên 2 (2021-2025), sẽ xây dựng các đoạn còn lại với chiều dài 659 km để thông tuyến cao tốc Bắc - Nam, gồm 9 dự án thành phần thuộc các đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ và Quảng Ngãi - Nha Trang. Việc giải phóng mặt bằng sẽ chia thành 14 dự án thành phần cũng được giao cho các địa phương thực hiện. Ở giai đoạn này tổng mức đầu tư là 113.096 tỉ đồng, trong đó, vốn Nhà nước 56.955 tỉ đồng và vốn của nhà đầu tư là 56.141 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 (sau năm 2025), sẽ mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam theo quy mô phù hợp với quy hoạch được duyệt, căn cứ vào nhu cầu vận tải sẽ quyết định cụ thể thời điểm đầu tư, phương án đầu tư và nguồn vốn.

Về hình thức đầu tư, tờ trình nêu rõ, các đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) và đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) - Dầu Giây (Đồng Nai) đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng dự án là BOT.

Còn các đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên - Huế), mở rộng quy mô từ 2 lên 4 làn xe đoạn La Sơn - Túy Loan (Đà Nẵng) và đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Mai Sơn (Ninh Bình) đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư. Những đoạn này sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ xem xét nhượng quyền khai thác để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các đoạn tiếp theo.

Với 2 phương thức đầu tư được Chính phủ trình Quốc hội, sau khi hoàn thành đường cao tốc Bắc – Nam sẽ có thêm nhiều trạm thu phí. Trong khi hiện nay nhiều trạm thu phí của quốc lộ 1A vẫn đang thu cho việc mở rộng quốc lộ này và dự kiến thu 15-20 năm mới kết thúc.

Một điểm đáng chú ý trong tờ trình của Chính phủ báo cáo Quốc hội là đường cao tốc Bắc - Nam chỉ đầu tư đoạn từ Cao Bồ (Nam Định) đến Dầu Giây (Đồng Nai) với chiều dài 1.372 km. Trong khi theo quy hoạch đường bộ cao tốc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đường cao tốc Bắc - Nam kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau, dài 2.095 km.

Giải thích cho việc này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đoạn Cần Thơ - Cà Mau dài 150 km hiện nay đã có tuyến quốc lộ 1A và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đi song song nên đáp ứng được nhu cầu vận tải đến năm 2030. Do vậy, giai đoạn đến năm 2030 chưa đầu tư cao tốc ở đoạn này.

Riêng đoạn cao tốc từ Hà Nội đến Lạng Sơn hiện đã xây dựng đoạn từ Hà Nội đến Bắc Giang, còn đoạn từ Bắc Giang đến Lạng Sơn hiện đang thực hiện.

Hiện nay, dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Hà Nội đến TPHCM dài 1.622 km, đã đưa vào khai thác 123 km và đang thi công 127 km, các đoạn còn lại dài khoảng 1.372 km sẽ được xây dựng từ nay đến năm 2025 với quy mô 4-6 làn xe.

Tin tức khác

Đồng Nai
Bình Phước
backtop