Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí
Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát - Mua ban nha dat | Cho thuê nhà đất - helonhadat.com.vn - Đăng tin nhà đất miễn phí

Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát

Công ty cổ phần bất động sản Hải Phát là một công ty con với các chức năng chủ yếu là kinh doanh, môi giới sản phẩm của các dự án bất động sản do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm Chủ đầu tư, đồng thời tham gia kinh doanh, môi giới sản phẩm của các dự án bất động sản khác trên toàn quốc.
Các ngành nghề kinh doanh chính:
  • Kinh doanh Bất động sản;
  • Dịch vụ môi giới Bất động sản;
  • Dịch vụ định giá Bất động sản;
  • Dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản;
  • Dịch vụ tư vấn Bất động sản;
  • Dịch vụ đấu giá Bất động sản;
  • Dịch vụ quản lý Bất động sản;
  • Dịch vụ quảng cáo Bất động sản;

Doanh nghiệp khác

Đồng Nai
Bình Phước
backtop